Filozofie cesty

      Vítám Vás na Vaší cestě rovnováhy, kterou jste možná nastoupili vědomě, možná Vás k ní přivedly zdravotní problémy. Každopádně se společně pokusíme tuto rovnováhu v životě najít a zůstat v ní. Společně proto, že úloha terapeuta je v ukázání cesty, dodání odvahy, motivace či inspirace. Každý ale musí jít sám za sebe. Terapeut Vám může pomoci zbavit se obtíží a ulevit od bolesti, ale odpovědnost za sve zdraví nese každý člověk vždy sám. Především musí sám chtít a musí být ochoten pro to něco aktivně vykonávat, ne jen očekávat, že “mě někdo vyléčí”.

“Pacient se léčí sám, terapeut jen pomáhá”

Cesta rovnováhy je tedy o aktivním a vědomém přístupu. Je ale také o trpělivosti a vytrvalosti. Obtíže, které Vás dnes trápí, sahají svými kořeny často dlouhý čas do minulosti, kdy se postupně v těle střádaly nevyrovnanosti a špatné návyky, potlačovaly emoce a vznikaly bloky na nevědomé úrovni a tělo se tak postupně dostávalo do disharmonie. Nelze proto čekat, že se obtíže vytratí hned a zázračně.

    Na základní úrovni je Cesta rovnováhy o fyzické či mechanické rovnováze, tedy o pohybovém ústrojí. To znamená, že tělo je symetricky rovnoměrné, bez svalových či kosterních disbalancí omezujících pohyb. K této symetrii Vám mohou dopomoci terapeutické metody, jako je Dornova metoda Plus, masérské techniky nebo cvičební systém spirální stabilizace.

    Na vyšší úrovni je pak rovnováha chápána jako fyziologická, kdy je v rovnováze tělo jako biologický celek. Takže nejen pohybový aparát, ale také ostatní orgánové soustavy, jejichž dobrý stav se podepisuje na celkovém zdraví a fyzické kondici. Zdraví těchto orgánů a správné tělesné funkce (viz sekce Reflexní terapie) jsou nejen odrazem rovnováhy kostry a svalstva, kdy při správném postoji nedochází k utlačování orgánů, ale jsou také o správné výživě a jejich energetické rovnováze. Strava by měla být pro člověka příjemná a přirozená, tak, aby mu dělala dobře fyzicky i psychicky, aby se po ní cítil fit po všech stránkách. Strava by v žádném případě neměla být formou nepříjemné a asketické diety, kterou člověk po pár měsících opustí s velkou radostí, ale také s velkou pravděpodobností navrácení většiny obtíží. Místo toho by měla být součástí filozofie člověka, jeho životního stylu a jeho Cesty rovnováhy. O možnostech zlepšení Vašeho stavu stravou se dozvíte více v kapitole Výživa.

    Na nejvyšší úrovni vzniká potom rovnováha spojením celého vyváženého a harmonizovaného těla se zdravou psychikou a dobře fungujícím energetickým systémem těla.

“Spojení vědomého těla a pružné mysli nám umožní správně reagovat na naše potřeby i vlivy okolí”

Energie je život. I lidské tělo je vlastně energetické fluidum. Existuje díky energii z jídla, ze slunce,.. Celá energetická podstata našeho těla je pak ovlivňována i energií myšlenek a emocí a informcí z prostředí podle principů epigenetiky. A protože je tělo energetický systém otevřený, dochází k neustálé výměně energií mezi tělem a prostředím. Takže emocemi i prostředím můžeme ovlivnit náš zdravotní stav. A každému fyzickému oslabení orgánu a jeho špatné funkci vždy předchází právě oslabení a nerovnováha energetická. Až později se projeví na úrovni hrubší, hmotné. Člověk tak má často dlouhou dobu na nápravu (a má také možnost reálně ovlivňovat své zdraví způsobem života) – jak změnou prostředí, tak změnou psychických návyků nebo opuštěním starých emočních vzorců.

    Přeji Vám, ať je Vaše cesta rovnováhy co nejvíce vědomá, přítomná, radostná a hlavně úspěšná!