Dornova metoda Plus

Co je Dornova metoda Plus?

   Dornova metoda Plus je jemnou manuální technikou, která navrací klouby a obratle do fyziologické polohy. K znovuobjevení této metody přispěl v Německu Dieter Dorn a úspěšně se praktikuje již několik desítek let. Technika využívá aktivní zaměstnání svalů pohybem, čímž lze efektivněji pracovat s pozicí kloubů. Během několika terapeutických sezení se tak člověk postupně zcela zbavuje svých problémů, a to nejen fyzických, ale i psychických, které jsou s nimi často úzce spojeny. Dornova metoda učí každého vzít zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou, a to jak vědomým vyhýbáním se špatným návykům, tak i praktikováním nápravných cviků na sobě samotných po návratu domů.

      Dornova metoda Plus je rozšířením původní Dornovy metody o mnoho prvků, které řeší další posuny a vybočení částí kostry, a které původní Dornova metoda v potaz nebrala. Jde tak o velmi komplexní terapeutickou techniku, kterou u nás učí a garantuje Zuzana Prouzová-Lehrmann a Jozef Púry!

 

S čím lze přijít?

  • bolesti zad, beder, kříže, krku
  • bolesti hlavy, migrény, pískání v uších
  • bolesti kloubů – ramen, kolen, kyčlí,..
  • špatné držení těla, skoliózy
  • nohy do “x”, do “o”
  • vbočené palce noh, spadlé klenby, sešlapávání podrážky
  • výhřezy plotének, vystřelování bolestí do nohy
  • poúrazové stavy
  • problémy pánevního dna, naražené kostrče, ..
  • zvýšení fyzické a sportovní výkonnosti

Jak probíhá terapie Dornovou metodou?

 

      Terapie pohybového aparátu trvá většinou 1.5-2 hodiny. Je dobré, když si klient donese pohodlné oblečení na převlečení, jako tepláky apod. Celý proces má fyzioterapeutický charakter a vyžaduje aktivní účast klienta – chvíli se pracuje na masérském lehátku, chvíli ve stoje a za pohybu. Veškeré techniky jsou během terapie kombinovány podle potřeby. Po terapiích se dostavují různé pocity, jako lehkost těla nebo naopak ospalost a unavenost, dále změna statiky kostry, návaly tepla, a často vznikají také otlaky, které mohou odeznívat i pár dní. S tím je třeba počítat. Je také důležité nevykonávat po terapii, zejména po práci s pátěří, žádnou těžkou fyzickou práci, než se vše usadí – nejlépe 2 až 3 dny. Pro celkovou nápravu bývá zapotřebí průměrně 3-5 ošetření Dornovou metodou, někdy více, a to v rozestupu několika týdnů. Dále lze pokračovatvat na odstraňování svalových disbalancí nebo spoušťových bodů. Přímo po terapii lze provést sklidňující Breussovu masáž třezalkovým olejem (vlastní domácí výroby).

 

      Při akutních a závažných problémech je nutno toto předem sdělit a ideálně přinést i lékařské zprávy a nálezy!!!

Jak vzniká většina problémů?

      Velká část tělesných problémů, disbalancí a bolestí pochází ze špatného držení těla a ze zlozvyků, které si člověk osvojil, jako je např. sezení s nohou přes nohu nebo jednostranná činnost v podobě řízení auta a sezení u počítače, popř. po různých úrazech a pádech. Dochází tím k patologickým posunům kloubních spojení a obratlů a jejich stabilizaci v nové, nepřirozené poloze. Málo pružné a přetěžované vazy a ochablé svaly nejsou schopny původní pozice kloubů udržet. Těmto změnám se přizpůsobují následně další svaly, které pak tuhnou, aby podržely měnící se statiku kostry. Dochází ke svalovým disbalancím. Funkční blokády se pomalu mění na strukturální. Masáže pak svaly sice uvolní, ale bez nápravy pozice kloubů se po krátké době opět vrací do napjatého stavu.

      Jako důsledek změněné statiky kostry (projevující se mj. jednou nohou delší, vyrotovanou pánví v různých směrech, skoliotickými vybočeními páteře, tzv. vdovským hrbem nebo vbočenými palci u noh a zborcenou nožní klenbou) lze sledovat omezení pohybu, doprovázené často bolestivostí zejména v oblasti bederní a krční páteře a v kyčlích a kolenech, dále migrény, špatnou inervaci vnitřních orgánů vedoucí k jejich zhoršené funkci, u žen pak také např. problémy s početím nebo donošením dítěte. Velmi častým důsledkem skoliotických tlaků na obratle je jejich posunutí, vedoucí od lokálních bolestí páteře přes ústřel (lumbago/ ischias) až po výhřez nebo prasknutí ploténky s vystřelováním bolesti např. do dolních končetin a s omezením pohybu. Stejnou příčinu má uskřinutí nervů krčních, které může vést k dlouhodobému pískání v uších či mravenčivým pocitům ruk a jejich znecitlivění, a které pak napodobuje syndrom karpálních tunelů, nebo nervů hrudních, s čímž mohou být spojeny např. obtíže dýchací nebo obtíže se srdeční arytmií.

Kontraindikace Dornovy metody:

      Máte-li některé z následujících obtíží, je třeba o tom informovat předem terapeuta. Pokud obtíže spadají do celkové kontraindikace, bohužel nelze Dornovu metodu vůbec provést. Lze však místo toho ošetřit páteř např. Breussovou masáží.

ČÁSTEČNÁ KONTRAINDIKACE:

–  umělý kloub (při terapii se toto místo vynechá)
– artróza 3. stupně (pracuje se jen s velmi malým tlakem)
– Bechtěrevova choroba, roztroušená skleróza, dětská mozková obrna
– operace páteře (operované místo se vynechá; nutná zpráva od lékaře)
– výhřezy meziobratlových plotének (omezení je jen u velkých výhřezů: lze provádět do 5 mm u bederní a hrudní páteře, do 3 mm u krční páteře)
– úrazy a pády v posledních 6 týdnech (nutné RTG)
– užívání myorelaxancií (léků uvolňujících napětí kosterního svalstva – po dobu užívání a 14 dní po)
– zánět (místo akutního zánětu se vynechá)
– těhotenství, 1. den menstruace (nepracuje se s kostrčí)

CELKOVÁ KONTRAINDIKACE

– osteoporóza
– revmatoidní artritida
– artróza 4. stupně
– rakovina kostní dřeně, kůže, kostí
– všechny ostatní typy rakoviny během léčby
– syndrom kaudy (caudae equinae) – typ výhřezu meziobratlové ploténky (člověk necítí, že močí) – akutní indikace k operaci!
– zničené jádro meziobratlové ploténky
– rozštěp páteře

Správný postup ošetření Dornovou metodou Plus

 

      Pro kvalitní ošetření Dornovou metodou PLUS je důležité dodržet správný postup, kdy pořadí jednotlivých úkonů i jejich obsažení (i přes jejich možná zdánlivě nedůležité použití) v postupu má svůj význam. Není praktické např. ošetřit vybočené obratle, aniž by byla provedena předchozí korekce délky končetin a vyrotované pánve – vybočení obratle by se mohlo snadno vrátit.

1. Seznámení klienta s principy Dornovy metody, s celým procesem terapie i s důležitostí provádění samostatných cvičení doma. Zjištění možných kontraindikací.
2. Změření délky dolních končetin (DK) v leže na lůžku a úprava jejich délek pomocí “ručníkové metody”. Délka DK se upravuje zejména v kloubu kyčelním, v případě potřeby i kolenním a hlezenním, event. se napravují také zanártní kůstky. U kloubu kyčelního se provádí též rotační náprava kloubu do správné osy.
3. Srovnání pánve: výše lopat pánevních, SI skloubení (předozadní posun), posun křížové kosti a vyrotování pánve do skrutu. Součástí můýe být také srovnání kostrče.
4. Zjištění vybočených nebo zapadlých obratlů křížových a bederních “palcovým hmatem” ve stoje a náprava za současného kývání nohou.
5. Zjištění vybočených nebo zapadlých obratlů hrudních a krčních v sedě a náprava během kývání rukama a hlavou.
6. V případě potřeby usazení ramenního kloubu.
7. V případě potřeby usazení dolní čelisti.
8. Naučení klienta samostatným cvičením. Tyto je třeba vykonávat doma do další návštěvy, aby se zafixovaly klouby v nové, správné poloze. Zároveň je nutné vysvětlit, kterých posturálních (postojových) zlozvyků je třeba se vyvarovat.