Reflexní terapie

Podstata reflexní terapie

      V harmonizaci a regeneraci vnitřních orgánů, ale i samotné opěrné a pohybové soustravy, nám pomáhá nepřímo reflexní terapie, která se provádí zejména na chodidle, popř. na rukách. Tak jako může refllexní masáž pomoci odstranit bolestivé místo ve svalu nebo orgánu čistě na základě reflexního oblouku, tedy takové místo, které je spojeno zejména vegetativním nervstvem s tkání na povrchu těla přes stejný míšní segment, může i reflexní terapie plosek nohy vzdáleně působit na celé tělo přes dlouhé nervy, které mají svá zakončení právě v chodidle. Počet těchto zakončení se v plosce nohy odhaduje asi na 200 tisíc! Reflexní terapie chodidel funguje na přirozeném principu stimulace jednotlivých zón plosek, odpovídajících určitým částem těla, nerovnostmi terénu při bosé chůzi. S přibývající mohutností ochranné vrstvy chodidla v podobě obuvi však lidstvo začalo ztrácet kontakt s nerovným povrchem, což vedlo nejen ke ztrátě kontaktu se Zemí a tím našeho uzemnění, ale také k ochablosti svalů plosky nohy mající na svědomí pokles až zborcení nožní klenby nebo k izolaci reflexních zón chodidla, čímž se vytratil i impuls pro vnitřní orgány či vzpřímené držení postavy.

Princip podobnosti

      Reflexní terapie využívá bodového stisku reflexních zón na chodidlech, čímž se problémy a oslabení orgánů nejen výborně a přesně diagnostikují, ale rovnou se tím také napravují a uvádí do energetické rovnováhy. Je založena na principu jakési prvotní podobnosti chodidla a celého těla, tedy kdy se do chodidel promítá celý člověk. Na tomto principu pracuje také Su-jok, který vidí tuto podobnost na rukách, či Aurikuloterapie, spatřující lidské tělo v ušním boltci. Tlakové body se využívají na obou chodidlech, neboť ke každému náleží jeden z párových orgánů. V případě např. tenkého a tlustého střeva pak přechází jedna část střeva z jednoho chodidla na druhou část střeva na chodidle druhém.

Průběh ošetření

 

      Ošetření reflexní terapií probíhá vleže na lůžku, popř. vsedě, a trvá přibližně 1 hodinu. Zahrnuje jak diagnostiku, tak vlastní terapii. Zkoumají se při ní nejen jednotlivé bolestivé body, ale také jejich vzájemný vztah na základě čínského pentagramu, neboť na základě těchto vztahů může být určitý orgán energeticky oslabený v důsledku vlivu jeho nadřazeného orgánu. Součástí terapie může být také nervová reflexní terapie, reflexologické nepřímé uvolnění krční páteře a reflexologické odlymfování těla.