„Naši planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčili jsme si ji od svých dětí.“

Proč Missiva?

 

Česká firma MISSIVA, spol. s r.o. se od roku 1994 zabývá vývojem, výrobou, prodejem a distribucí produktů každodenní spotřeby, přátelských k lidem a přírodě, sloužících k udržování čistoty a zdraví lidského těla a obydlí a dále se zabývá vztahem člověka k přírodě, vztahem člověka k druhým lidem, svého vlivu na ostatní lidi a vztahem člověka k sobě samotnému a k možnosti volby každého jedince. Projekt firmy se nazývá Projekt srdce.

Klíčové vlastnosti produktů firmy Missiva jsou:

 • Originální české receptury.
 • Klinické atesty dermální snášenlivosti.
 • Surovinová základna – obnovitelné přírodní zdroje.
 • Vlastní výzkum a vývoj, za kterým stojí prof. Ing. Milan Bareš
 • Snadná biologická odbouratelnost v přírodním prostředí.
 • Vysoká koncentrace produktů.
 • Nízká energetická náročnost při výrobě a distribuci výrobků.
 • Produkty nejsou testovány na zvířatech.
 • Recyklované obaly.
 • Naplňování národního programu Ekologicky šetrný výrobek.
 • Objednané zboží obdržíte zásilkovou službou do 24 hodin.
 • Distribuční balení: výhradně v koncentrované formě – 500 ml PE láhev.
 • Výrobní firma ručí za stálou kvalitu.

 

Filosofie firmy Missiva je shrnuta v těchto bodech:

1. vyrobit a neuškodit přírodě

2. používat a neuškodit lidem

3. spotřebovat a neublížit přírodě

a vystihuje ji také motto firmy:

„Naši planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčili jsme si ji od svých dětí.

Produkty Club 21 jsou vyráběny z obnovitelných zdrojů, v super koncentrované podobě s ohledem na životní prostředí (z jednoho balení 0,5 litru se vodou naředí jedenáct 0,5 litrových balení funkčního výrobku). Těmito úsporami vzniká vysoká kvalita produktů za velmi příznivou cenu.

 

Ekologická certifikace

Od roku 1999 naplňovala a naplňuje firma projekt Ekologicky šetrný výrobek. V roce 2012 však firma založila vlastní ochrannou značku:

  

„Naši planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčili jsme si ji od svých dětí.

Důvodem vzniku této značky je vyjádření nesouhlasu s novelizací směrnice EVROPSKÉ KOMISE 2011/264/EU pro udělování známky Ekologicky šetrný výrobek, která má nová, silně zmírněná kritéria a umožňuje, aby výrobek se značkou Ekologicky šetrný výrobek obsahoval až 24,99% látky označené podle Chemického zákona jako VYSOCE TOXICKÝ pro vodní organizmy!!! Přitom už 25% obsahu těchto látek v přípravcích nutí výrobce označit svůj produkt podle zákona 350/2011 Sb. symbolem

Pokud ovšem výrobce použije množství, které připouští směrnice 2011/264/EU, tj. 24,99%, již se toto označení podle Chemického zákona na výrobku neobjeví a spotřebitel se nedozví, že výrobek takovou látku obsahuje. To firma považuje za klamání spotřebitele!

Více o problematice a značce.