„Naši planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčili jsme si ji od svých dětí.“

Rádi bychom představili problematiku homocysteinu, který se podobně jako spousta jiných dnešních „objevů“ stává předmětem diskuze a vyvolává naději u jedněch, jako i skepsi u druhých. Co to tedy homocystein je a jak působí?

Homocystein je aminokyselina (celým názvem 2-amino-4-sulfanylbutanová kyselina), která vzniká v těle lidí i jiných savců z aminokyseliny methioninu. Je to tedy přirozená součást našeho metabolismu. Za normálních okolností je dále odbouráván na aminokyselinu cystein, a to za pomoci zejména vitamínů skupiny B: vit. B6 – pyridoxinu, B9 – kyseliny listové a B12– kobalaminu. A zde může vzniknout problém. Při nedostatku těchto vitamínů (zejména u vegetariánů, ale vzhledem ke stravovacím návykům prakticky u celé populace; také u lidí s onemocněním žaludku, kdy jeho buňky nevytváří tzv. „intrinsic factor“ pro vstřebávání B12) dochází k zhoršenému odbourávání a následnému zvýšení hladiny homocysteinu v krvi (tzv. hyperhomocysteinemie). Vážnější stav vzniká při vzácnějším, geneticky podmíněném onemocnění, zv. homozygotní homocystinurie, kdy je dysfunkční enzym odpovědný za přeměnu homocysteinu na cystein. Projevem tohoto onemocnění jsou poruchy spojené s růstem a zrakem a také srážlivostí, kdy se tvoří v krvi tromby a dochází k emboliím. V obou případech je prokázané efektivní snížení hladiny homocysteinu suplementací výše uvedenými vitamíny. Je také dobré navíc aktivně snižovat příjem methioninu ve stravě. Ten je nejvíce zastoupen v živočišných bílkovinách. Navíc živočišná strava obsahuje více tuků, které mohou brzdit vstřebávání vitamínů skupiny B (rozpustných ve vodě).

Přirozená funkce homocysteinu v těle je v základních, o to ale důležitějších metabolických pochodech buněk – v hospodaření s kyslíkem v buněčném dýchání, účastní se tvorby, využívání a ukládání energie a hraje roli také při rozmnožování/ dělení buněk. Zvýšená hladina homocysteinu zvyšuje tvorbu volných radikálů. Jeho oxidací totiž vzniká peroxid vodíku, ze kterého se uvolňuje vysoce reaktivní hydroxylový radikál, napadající zejména mastné kyseliny. To vede k oxidačnímu poškození buněčných membrán, trombocytů, leukocytů i buněčných organel, jako jsou mitochondrie (proto je od 30. roku života vhodné doplňovat koenzym Q10, jehož tvorba v těle s věkem klesá a který pomáhá při regeneraci a ochraně mitochondrií). Na základě studie dr. McCullyho z r. 1969 se předpokládá, že jeho zvýšená hladina má negativní dopad na kardiovaskulární systém (který bývá často poškozován právě volnými radikály). Studie z roku 1994 od stejného autora pak přináší určité výsledky ohledně vlivu zvýšené hladiny homocysteinu na vznik onkologických onemocnění. Tuto problematiku u nás rozvíjí a propaguje MUDr. Karel Erben, předseda Svazu pacientů. Ten si za údajně „nepodložené“ tvrzení ohledně úspěšné podpory léčby onkologických onemocnění pomocí výše uvedených vitamínů vysloužil v roce 1997 od Českého klubu skeptiků Sisyfos Bludný balvan. Tato nepodloženost jeho tvrzení se zdá být spíše snahou farmaceutického průmyslu o zdiskreditování metody, která je čistě přírodní a levná. Nikdo netvrdí, že je 100% úspěšná, ani že se má pacient odvrátit od péče ošetřujícího lékaře. Ale těžko lze zazlívat oběma stranám (lékaři i pacientům), že hledají řešení na stav, který současná medicína léčí s obtížemi a s velmi malou úspěšností. Ať si každý udělá názor sám.

V případě vážného onemocnění je však nutná konzultace s odborníkem, laboratorní vyšetření krve na množství homocysteinu a správné určení dávek vitamínů (cca 20% pacientů může vykazovat opačný efekt po podání vyšších dávek vitamínů; stejně tak může paradoxně dojít k opačnému efektu u prudkého snížení jen mírně zvýšených hodnot homocysteinu). Laboratorní vyšetření na homocystein může vyžadovat speciání odběrové místo kvůli obtížnějšímu zpracování krevního vzorku (separace červených krvinek od séra). Často jej lze orientačně určit podle množství krevních lipidů, jejichž míra je odvislá právě od množství homocysteinu. Pro preventivní účely tu je však příjemnější možnost. Tou je přírodní nápoj Vitatonic vytvořený přímo doktorem Erbenem ve spolupráci s českou firmou Missiva. Podobně jako např. u překyselení tkání dochází i u zvýšené hladiny homocysteinu k narušení vnitřní rovnováhy těla, homeostázy, důležité pro správný průběh metabolických procesů. Na tom staví lékařské teorie o dalších možných následcích hyperhomocysteinemie, jako jsou mozkové příhody, Alzheimerova choroba, demence, poruchy imunity a alergie, ale také problémy s početím, předčasné porody a potraty. Např. při problémech s početím bývají kladné ohlasy po konzumaci Vitatonicu a Fytotonicu, dalšího nápoje na přírodní bázi.

Základem prevence ale zůstává pestrá zdravá strava a dostatek pohybu.

Martin Kudláček