Prohlášení o zpracování osobních údajů

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

1. Správce osobních ůdajů

 

Mgr. Martin Kudláček, se sídlem Lýskova 19, Brno 63500, IČO 00775835 (dále jen “správce”),

tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech.

 

2. Jaké shromažďuji osobní údaje a proč

 

– Jméno, email, telefonní číslo – kontaktní informace jsou získávány při vyplnění kontaktního formuláře na stránce Kontakt nebo odesláním emailu za účelem poptání služeb či odeslání dotazu. Údaje jsou uchovávány za účelem kontaktování klienta.

– Základní informace o zdravotním stavu – poskytnuté v rámci poptání služby a osobního pohovoru před terapií. Údaje jsou uchovávány pro vyloučení možných kontraindikací. Před každou terapií je třeba aktualizovat zdravotní stav klienta.

– Fakturační údaje – v případě úhrady služeb bezhotovostně na základě vystavené faktury jsou tyto fakturační údaje uchovávány ze zákonné povinnosti uchovávat údaje o platbách.

 

3. S kým sdílím vaše údaje

 

Žádné z poskytnutých údajů nejsou sdíleny s jakoukoliv třetí stranou, jsou uchovávány v zabezpečené formě a slouží výhradně správci k účelům popsaným výše.

 

4. Jak dlouho uchovávám vaše údaje

 

Všechny poskytnuté údaje jsou uchovávány po dobu poskytování nabízených služeb správcem.

 

5. Jaká máte práva?

 

– Můžete požádat o obdržení výpisu osobních údajů, které o vás uchovávám.

– Můžete také požádat o odstranění veškerých těchto osobních údajů. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsem povinen uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.